CTY TNHH TM XNK MAY ÁNH MINH

Vietnamese English

Hotline: 0908172028 0901481648

CÔNG TY TNHH VIỆT HA LU với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vòng bi, cửa hàng chúng tôi cung cấp đủ các loại vòng bi của các hãng sản xuất nổi tiếng nhất trên thế giới.

Đặc biệt VIỆT HALU là đại lý độc quyền của những hãng vòng bi lớn như: KUK, SBPZ, URB, KOYO, SKF, KSK, HRB. Uy tín - chất lượng - giao hàng nhanh chóng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.

Chi tiết >>

 
Cốt bơm

Cốt bơm

Mã sp:

Giá sp: liên hệ

HOTLINE : 0908172028 0901481648

THÔNG TIN SẢN PHẨM

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1224080 - 12×24×80 0.1221
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1224083 - 12×24×83 0.1154
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1226086 - 12×26×86 0.1532
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1226091 - 12×26×94.5 0.16
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1226095 BWF26-14 12×26×94.5 0.17
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1226103 - 12×26×103.5 0.1677
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1226104 W1307208 12×26×103.5 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB12260106 - 12×26×105.8 0.1722
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB123080D - 12×30×80 0.1522
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1530088L - 15.008×30×87.5 0.21
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1530091 - 15.008×30×90.5 0.195
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1530107 - 15.008×30×106.5 0.21
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1530114 - 15×30×114 0.241
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630073 - 16×30×73.41 0.191
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630073-1 885154 15.918×30×73.41 0.19
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630079L WS2311 15.918×30×79.1 0.18
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630088 - 16×30×83 0.1622
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630083LY - 15.918×30×83.15 0.185
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630098 - 16×30×98 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630098D - 16×30×98 0.2042

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630098H 630574 16×30×98 0.237
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630098Y - 15.918×30×98 0.237
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630100 - 16×30×100 0.2195
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630102Y CA488-3 15.939×30×101.5 0.243
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630103 - 16×30×103.2 0.237
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630105 HH462Q-03 16×30×105.3 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630106 - 16×30×106 0.2412
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630106D - 16×30×106 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630106D2 462Q 16×30×105.5 0.202
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630110 - 16×30×109.982 0.2471
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630112 885167 15.918×30×111.51 0.25
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630115H - 15.994×30×115 16
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630113 - 16×30×113 0.2123
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630115 - 16×30×115 0.2543
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630117 - 16×30×117 0.2296
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630121D - 16×30×121.5 0.2277
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630122K - 16×30×122.23 0.2666
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630128 885166K 15.939×30×127.79 0.28
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630130 - 16×30×128.98 0.276
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630138 FPS25 15.918×30×138.1 0.29

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630145 - 16×30×145 0.3155
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1630162 885117 15.918×30×161.93 0.33
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1635101 49Q-1307024 16×35×101 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1636048 - 16×36.162×47.625 0.1443
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1730075 - 17.2×30×75 0.1506
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1735101 - 17×35×101 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1736091 - 17×36×90.7 0.3047
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1736091D - 17×36×90.7 0.285
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1835121D - 18×35×120.6 0.35
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1836090D - 18.2×36×90 0.2923
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1840119 - 18×40×119 0.4231
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1936134D - 19×36×134 0.4428
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1938112D2 B85HF8530AA 19×38.1×112 0.34
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1938134D WK2528-2 19×38.1×134.11 0.475
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1938143D2 885862B 19×38.1×143.48 0.473
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1938162D2 885858 19×38.1×161.93 0.497
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940111D BWF40-19R 19×40×111 0.422
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940115 - 19×40×115 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940119 - 19×40×119 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940119HD2 493Q 19×40×119 0.42

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940122D2 CA488-1 19×40×121.5 0.443
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WB1940123 - 19×40×123 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB2036135D2 - 20×36×135.2 0.45
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB122485 884101 12×24×84.51 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB122694 BWF26-14RUJ 12×26×94.49 0.159
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1226104-1 BWF26-11RUJ 12×26×103.51 0.167
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1230106D - 12×30×105.5 0.1961
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163061 885198A 15.92×30×60.96 0.172
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163069 885198 15.92×30×69.09 0.185
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163073 885154 15.92×30×73.41 0.191
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163083 885165 15.92×30×82.55 0.206
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163084 885122 15.92×30×84.4 0.188
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163085 885342 15.92×30×84.51 0.188
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163085-1 885332 15.92×30×84.99 0.25
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163088 8851319 15.92×30×87.93 0.193
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163092 885477 15.92×30×92.48 0.204
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163093 885330 15.92×30×92.99 0.222
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163093A BWF30-137-A-RR6 15.92×30×92.51 0.196
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163093B BWF30-181-A-R 15.92×30×92.51 0.185
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163093C BWF30-56CR 15.92×30×92.99 0.198

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163095 BWF30-173R 15.92×30×94.59 0.2
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163098 885307 15.92×30×98 0.23
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630098 - 16×30×98 0.236
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163098A 885110 15.92×30×97.6 0.208
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163099 885474 15.92×30×98.43 0.208
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB163099A 885351 15.92×30×99.49 0.203
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630100 885355 15.92×30×100 0.209
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630101 885328 15.92×30×100.99 0.203
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630101A 885467 15.92×30×101.24 0.201
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630101B 885538 15.92×30×101.19 0.235
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630102 885321 15.92×30×101.5 0.236
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630102A 885147 15.92×30×102.39 0.215
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630103 BWF30-174XR 15.92×30×103 0.203
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630103 885140 15.92×30×103.2 0.238
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630104A 885356 15.92×30×103.51 0.21
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630104B 885358 15.92×30×103.51 0.239
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630104D BWF30-6A-A-R 15.92×30×103.51 0.195
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630105A 885159 15.92×30×105.18 0.241
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630106 885097 15.92×30×105.97 0.243
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630106A 885106 15.92×30×105.92 0.242

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630106B 885439 15.92×30×106.17 0.222
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630106C BWF30-15R 15.92×30×105.51 0.212
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630109 885111D 15.92×30×108.74 0.247
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630110A 885107C 15.92×30×109.52 0.248
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630110B 885305 15.92×30×110.21 0.249
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630110C 8855245 15.92×30×109.98 0.249
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630112 885167 15.92×30×111.51 0.251
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630112A 885167D 15.92×30×111.76 0.252
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630112B 885327 15.92×30×111.99 0.225
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630113 885357 15.92×30×113 0.253
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630113-1 885155 15.92×30×113.11 0.254
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630113-2 - 16×30×113 0.2123
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630113A 885156 15.92×30×113.49 0.254
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630115 885354 15.92×30×115.01 0.229
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630116 885337A 15.92×30×115.49 0.258
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630116A 885495 15.92×30×115.75 0.258
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630119 885118 15.92×30×119.08 0.263
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630119A 885135S 15.92×30×119.46 0.246
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630121 885105 15.92×30×120.65 0.266
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630122 885168AD 15.92×30×122.25 0.269

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630122A 885238 15.92×30×121.62 0.267
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630122B 885168C 15.92×30×122.25 0.268
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630122C 885168H 15.92×30×122.25 0.269
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630122D 885476 15.92×30×122.17 0.268
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630124 885100B 15.92×30×123.67 0.27
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630124A 885245 15.92×30×124.41 0.272
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630124B 885326 15.92×30×124 0.244
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630128 885141 15.92×30×127.79 0.277
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630128A 885151B 15.92×30×127.79 0.277
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630128B 885166K 15.92×30×127.79 0.277
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630129 885169 15.92×30×128.98 0.278
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630132 885521 15.92×30×132.13 0.284
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630132A 885104A 15.92×30×132.16 0.284
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630133 885611 15.92×30×132.64 0.284
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630134 885113B 15.92×30×134.01 0.287
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630135 885158AA 15.92×30×134.92 0.288
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630135A 885475 15.92×30×135.28 0.289
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630138 885158 15.92×30×138.09 0.293
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630136A 885158P 15.92×30×136.4 0.29
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630139 885603 15.92×30×139.32 0.295

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630141 885248 15.92×30×141 0.298
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630141A 885458 15.92×30×141.25 0.298
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630143 885144 15.92×30×142.88 0.301
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630146 8856945 15.92×30×146.2 0.306
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630150 885116C 15.92×30×150.04 0.312
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630154 885613 15.92×30×154.23 0.319
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630160 8850945 15.92×30×159.54 0.327
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1630162 885117 15.92×30×161.93 0.331
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1640123 - 16×40×123 0.4341
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB173691 BWF36-1 17×36×90.7 0.295
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1740115 - 17×40×115 0.4134
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB193891 885803 18.96×38×90.88 0.401
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938102 885881 18.96×38×102.01 0.29
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938109 885800A 18.96×38×109.22 0.442
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938113 885841 18.96×38×112.67 0.32
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938117 885830 18.96×38×117.2 0.373
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938117A 885786 18.96×38×119.05 0.384
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938117B 885830H 18.96×38×117.2 0.366
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938121A 885766 18.96×38×120.5 0.414
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938121C 885797 18.96×38×120.65 0.467

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938121D 885825BB 18.96×38×120.65 0.379
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938123 885882 18.96×38×123.11 0.44
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938126 885832 18.96×38×125.73 0.435
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938127 885775SC 18.96×38×127 0.443
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938127A 885811 18.96×38×127 0.455
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938128 885869 18.96×38×127.48 0.445
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938129 885811A 18.96×38×129.29 0.45
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938132 885851 18.96×38×132.08 0.454
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938135A 885735 18.96×38×135.64 0.469
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938135B 885781 18.96×38×134.87 0.471
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938136 885737 18.96×38×136.4 0.464
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938137 885810 18.96×38×136.65 0.453
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938137A 885870 18.96×38×136.7 0.466
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938137B 885872 18.96×38×136.53 0.477
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938140 885771 18.96×38×140.59 0.467
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938140A 885821 18.96×38×139.7 0.466
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938141 885720 18.96×38×140.59 0.482
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938142 885719 18.96×38×141.73 0.487
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938142-1 885850 18.96×38×142.24 0.483
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938143 885815A 18.96×38×143.28 0.485

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938143A 885851 18.96×38×142.621 0.464
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938144 885862B 18.96×38×143.48 0.475
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938144B 885777 18.96×38×144.48 0.481
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938146A 885747 18.96×38×146.5 0.479
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938146B 885760 18.96×38×146.05 0.439
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938146C 885802B 18.96×38×146.05 0.494
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938149 885740 18.96×38×148.84 0.473
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938149A 885801 18.96×38×149.1 0.505
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938151 885764 18.96×38×150.5 0.495
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938152 885844 18.96×38×152.4 0.488
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938153 885865A 18.96×38×152.91 0.49
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938153B 885807C 18.96×38×153.42 0.506
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938153C 885857 18.96×38×152.91 0.49
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938154 885795SC 18.96×38×154.23 0.497
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938155 885730 18.96×38×154.61 0.543
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938157 885746 18.96×38×156.59 0.507
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938158 885707 18.96×38×158.42 0.503
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938158B 885812 18.96×38×157.99 0.504
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938161 885796 18.96×38×161.04 0.497
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1938162 885858 18.96×38×161.93 0.504

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIB1940126D - 19×40×126.2 0.4121
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630080L 665341 15.918×30×80.04 0.183
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630091 - 15.918×60×91 0.22
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630103 - 15.918×30×103.12 0.24
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630116 - 15.918×30×115.85 0.26
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630119 A3903747 15.918×30×119 0.271
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1630139 - 15.918×30×139 0.31
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1835101D2 491Q 18×35×101 0.29
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR1938134D D6114ZQ6 19×38.1×134.2 0.49
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WR2040105D2 137025-X2 20×40×105 0.45
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR122485 664101 12×24×84.51 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR163080 665741 15.92×30×80.04 189
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR163083 665465 15.92×30×82.55 0.213
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR163083A 665246 15.92×30×82.55 0.213
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR163095 665343 15.92×30×95.45 0.233
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630101 665331 15.92×30×101 0.217
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630103 665353 15.92×30×103.12 0.245
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630103 - 15.92×30×103.12 0.2447
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630105 665329 15.92×30×105.41 0.248
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630110 665332 15.92×30×110.39 0.256

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630115 665662 15.92×30×114.81 0.263
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630116 665337A 15.92×30×115.49 0.264
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630116 - 16×30×103.12 0.2645
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630116A 665325 15.92×30×105.85 0.265
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630117 665249 15.92×30×117.48 0.267
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630117A 665430S 15.92×30×117.27 0.267
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630119 665333 15.92×30×119 0.27
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630119 - 16×30×119 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630119A 665118 15.92×30×119.08 0.27
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630120 665574S 15.92×30×119.84 0.271
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630121 665491 15.92×30×120.68 0.272
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630122 995238 15.92×30×121.62 0.194
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630122A 665476 15.92×30×122.17 0.275
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630124 556100B 15.92×30×123.67 0.277
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630127 665334 15.92×30×127.43 0.283
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630129 665169 15.92×30×129.03 0.285
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630133 665113 15.92×30×132.56 0.291
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630136 665596 15.92×30×136.4 0.297
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630137 665003 15.92×30×136.68 0.298
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630139 665388 15.92×30×138.99 0.294

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630139A 665413 15.92×30×139.32 0.302
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630139B 665603 15.92×30×139.32 0.302
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630140 - 16×30×140 -
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630141 665458 15.92×30×141.25 0.305
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1630154 665613 15.92×30×154.23 0.326
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR193889 665868 18.96×38×89 0.394
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR193891 665803 18.96×38×90.88 0.408
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1835101 - 18.96×35×101 0.3006
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938108 665793 18.96×38×108.2 0.447
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938115 665853 18.96×38×115.32 0.414
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938117 665833 18.96×38×116.84 0.319
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938121A 665766 18.96×38×120.5 0.421
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938121B 665757 18.96×38×120.5 0.448
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938129 665794 18.96×38×129.01 0.467
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938129A 665885 18.96×38×129.06 0.465
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938130 665839 18.96×38×129.82 0.458
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938134 - 19×38.1×134 0.4722
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938135 665781 18.96×38×134.87 0.478
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938135A 665879 18.96×38×134.87 0.474
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938136 665735B 18.96×38×135.64 0.477

轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938137 665816 18.96×38×137.39 0.474
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938137-1 - 19×38.1×137.08 0.4772
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938138 665871 18.96×38×138.3 0.49
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938140 665867 18.96×38×139.98 0.457
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938141 665716 18.96×38×141.1 0.49
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938142 665792 18.96×38×142.37 0.478
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938144 665827 18.96×38×143.54 0.498
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938149 6657107 18.96×38×148.59 0.506
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938150 665714 18.96×38×150.5 0.492
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938150-1 665764 18.96×38×150.5 0.502
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938151 665877A 18.96×38×151.43 0.498
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938153 665807 18.96×38×153.42 0.513
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938157 665746 18.96×38×156.59 0.514
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938158 668707 18.96×38×158.24 0.51
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938158B 665812 18.96×38×157.99 0.511
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938158C 665891 18.96×38×157.99 0.476
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938161 665761 18.96×38×160.53 0.524
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938161-1 665796 18.96×38×161.04 0.504
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938175 665813 18.96×38×174.75 0.542
水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938175A 665824 18.96×38×174.75 0.58

水泵轴连轴承 水泵轴连轴承 WIR1938188 665733 18.96×38×188.47 0.586